Μεταλλικός χειροκίνητος τροχός για την λείανση μεταλλικών αντικειμένων.
Ροκάνι που χρησιμοποιούσαν σε ξυλουργικές εργασίες για την απόξεση ξύλινων επιφανειών.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.