Η πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου αποτελεί τη βάση της διαφοροποίησης και της αναγνωρισιμότητας του, την οποία οφείλουν να διαχειρίζονται συντεταγμένα, με το μέγιστο κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος, οι εμπλεκόμενοι φορείς όπως είναι οι σύλλογοι, τα σωματεία, οι φορείς αυτοδιοίκησης, οι δημοτικές επιχειρήσεις, κλπ.

Στην κατεύθυνση αυτή η συμβολή του συλλόγου ως φορέα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντας για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, στην προκειμένη περίπτωση του Καρυοχωρίου.

Η ευρύτερη περιοχή διαθέτει ένα αναξιοποίητο πολιτιστικό απόθεμα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολιτιστικό μωσαϊκό καθότι σε μια μικρή σχετικά γεωγραφική περιοχή απαντάται ένα μίγμα από κουλτούρες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα, διαλέκτους και γλωσσικά ιδιώματα, δρώμενα γηγενών και προσφύγων όπως Ποντίων, Μικρασιατών, Θρακιωτών, Μακεδόνων, Βλάχων.

Η ραγδαία εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση συνέβαλλαν στη δημιουργία της ενεργειακής ταυτότητας της περιοχής, όμως δεν δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα στην χάραξη εκείνων των πολιτικών που θα διαμόρφωναν και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Για την ακρίβεια ουδέποτε είχαμε μια οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Το Καρυοχώρι, μια κατεξοχήν προσφυγική κοινότητα, διατηρεί μέχρι και σήμερα πληθώρα στοιχείων όπως φωτογραφίες, σκεύη, εργαλεία, ενδύματα και άλλα αντικείμενα που παρέχουν πληροφόρηση αναφορικά με την καθημερινή ζωή των κατοίκων της κοινότητας κατά το παρελθόν και αποτελούν δείγματα του πολιτισμού και της ιδιαίτερης προσφυγικής ταυτότητας. Πρόκειται για υλικό που δεν παρέχει καμία χρησιμότητα ή λειτουργικότητα στους κατόχους του αλλά έχει συναισθηματική αξία για αυτούς, χαρακτηρίζεται ως σπουδαίας ιστορικής αξίας για την παράδοση, τη λαογραφία και τον πολιτισμό μας. Δυστυχώς το υλικό αυτό παραμένει μέχρι και τις ημέρες μας διάσπαρτο, μη καταγεγραμμένο και αναξιοποίητο, κινδυνεύοντας συγχρόνως από φυσική φθορά, καταστροφή ή απώλεια εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης χρησιμότητας ή λειτουργικότητας που το χαρακτηρίζει.

Το Ψηφιακό Μουσείο έρχεται να συστηματοποιήσει και να εμβαθύνει την μέχρι τώρα προσπάθεια για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε το υπάρχον υλικό να καταστεί αξιοποιήσιμο στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής πολιτικής με έμφαση στον πολιτισμό.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.