Φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του Ψηφιακού Μουσείου είναι ο Ποντιακός και Μικρασιατικός Σύλλογος Καρυοχωρίου «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» και αυτός έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων όσων αναφέρονται και παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Ψηφιακό Μουσείο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέα Γενιά σε Δράση και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Δράση 1: Νεολαία για την Ευρώπη, Υπό-Δράση 1.2: Πρωτοβουλίες Νέων.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.